Bijeenkomst 5 juli 2017: samen het binnenterrein onder de loep nemen

Nadat de bouw van Rosmolen Fase 2 in april is gestart, was het tijd om samen met de bewoners op donderdag 5 juli 2017 over de inrichting van het binnenterrein na te denken. Het was een leuke bijeenkomst met enthousiaste bewoners! Voorafgaand aan de workshop werd er nog algemene informatie gegeven.

Workshop inrichting binnenterrein
Tijdens een presentatie is er uitleg gegeven over de mogelijkheden om het binnenterrein vanuit 3 categorieën in te richten: ontmoeten, groen en spelen. Na de uitleg gaven de bewoners aan wat zij wel en niet wilden op het binnenterrein. De eerste bevindingen zijn dat de bewoners een voorkeur hebben voor passief ontmoeten, kijkgroen en natuurlijk spelen.

Daarnaast is er ook gevraagd naar wat wel en niet mag op het binnenterrein, bijvoorbeeld de hond uitlaten of containers in het gangpad plaatsen. WonenBreburg zal deze uitkomsten bekijken en naast ervaringen uit de praktijk leggen. Hieruit wordt een reglement voor het binnenterrein gemaakt.
Deze uitkomsten worden tijdens de volgende bijeenkomst gepresenteerd.

Planning
De bouw van de woningen verloopt voorspoedig. De routing van de oplevering van de huurwoningen is als volgt: Van Berkumstraat, Jacob van Oudenhovenstraat, Van Mierisstraat en als laatste het blok van 8 woningen tevens aan de Van Mierisstraat.

In november/december 2017 start de oplevering van de woningen. Als de bouw volgens planning verloopt, is in december minimaal 50% van de woningen opgeleverd. In verband met de vakantieperiode vinden er in week 51, 52 en 1 geen opleveringen plaats. Alle woningen moeten opgeleverd zijn op 19 januari 2018. U wordt circa 4 weken voorafgaand aan de oplevering van uw woning geïnformeerd. De planning kan afwijken wanneer er sprake is van onwerkbare dagen door bijvoorbeeld weersomstandigheden.

Speelplekken en openbaar groen
Voor meer informatie over de speelplekken en openbaar groen kunt u mailen naar: werkgroeprosmolen@de-ring.org

Volgende bijeenkomsten
De volgende bijeenkomst is gepland op maandag 4 september 2017. Dit is een kijkmoment in de woning. Daarnaast wordt het resultaat van het binnenterrein gepresenteerd en houden we een inventarisatie voor de erfafscheiding tussen buren, via een aanvullende huurovereenkomst. De kosten hiervan worden doorberekend in de servicekosten. De officiële uitnodiging volgt nog.

In oktober vindt er een bijeenkomst plaats waarin uitleg gegeven wordt over de installaties in de woning en is er de mogelijkheid voor een meetmoment in de woning.

Een fijne zomervakantie en we zien jullie graag op 4 september!