Veelgestelde vragen en antwoorden

3 years ago by in Bewonersgroep, Homepage, Huren, Kopen

Planning en traject

Wanneer worden de woningen in Rosmolen ongeveer opgeleverd?
De woningen van Tiwos worden waarschijnlijk eind 2016 opgeleverd. De woningen van WonenBreburg waarschijnlijk eind 2017.

De woningen van Tiwos worden eind 2016 opgeleverd. Waarom zit hier één jaar tussen?
Als alle woningen tegelijkertijd worden gebouwd, zou dit voor de wijk en omwonenden teveel overlast veroorzaken. Ook is het voor de bouwers onwerkbaar. Daarom hebben WonenBreburg en Tiwos een fasering in de bouw afgesproken.

Ben je je inschrijftijd kwijt als je de woning niet wilt?
Nee, als een bewoner zich uit de Bewonersgroep terugtrekt, geldt er een boete van € 100,-. Dit staat vermeld op het acceptatieformulier dat je tekende. Wel is het zo dat je gedurende je deelname aan de bewonersgroep niet kunt reageren op andere woningen.

Bewonersgroep Wonen Breburg

Wie neemt de uiteindelijke beslissing m.b.t. de keuzes die gemaakt worden? Hoe vindt de besluitvorming plaats?
De architecten hebben naast WonenBreburg met ruim 50 ‘medeopdrachtgevers’ te maken. Zij proberen zoveel mogelijk wensen mee te nemen. Dat neemt niet weg dat er keuzes gemaakt zullen moeten worden. Uiteindelijk is WonenBreburg eindverantwoordelijk voor de woningen, maar daar waar het kan zullen we de keuzes samen met jullie maken. Verder mogen jullie ervan uitgaan dat we ook uitleggen waarom bepaalde keuzes worden gemaakt.

Worden persoonlijke wensen individueel ingevuld?
Iedereen kan zijn of haar individuele wensen kenbaar maken. Uiteindelijk maken we samen met de Bewonersgroep gezamenlijke keuzes. Een aantal individuele wensen komt straks terug op een lijst van huurdersopties, waarvoor al dan niet tegen betaling gekozen kan worden.

Het doel van de bewonersgroep is samenwerken, met een positieve inzet. Hoe verhoudt zich dat tot
het ‘concurrentiemodel’ met de ‘streepjes voor’?
De ‘Streepjes voor’ zijn bedoeld om inzet en betrokkenheid positief te belonen.

Kunnen we in contact komen met de andere bewonersgroep?
Er komen bewonersbijeenkomsten aan, waar de twee groepen samen aan het werk gaan. Ook heeft deze bewonersgroep een eigen Facebookpagina (Bewonersgroep Rosmolen).

De wijk

Zijn er ook al bestaande woningen in de wijk?
In Rosmolen-Noord komen allemaal nieuwbouwwoningen. In Rosmolen-Zuid voert Tiwos bij enkele bestaande woningen groot onderhoud uit. Om Rosmolen heen liggen veel bestaande woningen.

Kunnen we met de groep een buurtvereniging buurthuis opzetten?
In de wijk is wijkraad De Ring actief en er is een buurthuis (De Baselaer). De Ring is voor Tiwos en WonenBreburg een belangrijke partner in de wijk. Samen pakken we veel zaken op. Het werkt vaak goed om de krachten te bundelen en elkaar op te zoeken. Later in dit traject maken de bewonersgroepen van WonenBreburg en Tiwos kennis met de wijkraad. Samen kunnen ze dan bekijken wat ze daarin toe kunnen voegen. Sowieso zijn bij De Ring extra mensen altijd welkom. De wijkraad staat al te trappelen om kennis met de bewonersgroepen te maken.

Is er een bewonerscommissie?
Nee, in deze wijk zijn er beheergroepen die vallen onder de wijkraad. Dit zijn betrokken bewoners die in een gedeelte van de wijk activiteiten organiseren. Uiteraard kan er een nieuwe beheergroep worden gestart.

Wat gebeurt er met de mooie bomen langs de Jacob van Oudenhovenstraat?
De huidige bewoners ervaren overlast van de bomen en willen deze dus graag weg hebben. Gemeente Tilburg is nu bezig met een bomenanalyse. Hierin wordt onderzocht of de bomen kunnen blijven staan, ook met alle werkzaamheden die plaats moeten vinden in en boven de grond. Als nu al blijkt dat de bomen de vele werkzaamheden niet zullen overleven, dan worden ze gekapt. Op basis van het onderzoek zal er een besluit worden genomen of de bomen wel of niet blijven staan.
Er zijn veel vragen gesteld over het openbaar gebied. Met name over speelgelegenheid, parkeren in de wijk en hoe de wegen eruit komen te zien. Deze vragen geven we door aan de gemeente Tilburg die met jullie gaat kijken naar het openbaar gebied in Rosmolen.

Woningen

Is er al iets bekend over:
• de indeling/grootte/types van de woning en verschillende ruimtes?
• het uiterlijk van de woningen?
• verwarming van de woning?
• of er duurzaam/energieneutraal wordt gebouwd?
• de tuin, grootte en hoe deze wordt opgeleverd?
• of het achterterrein wordt afgesloten?

Er is nu een voorlopig ontwerp voor de woningen van Tiwos en Wonen Breburg. Dit is samen met de bewonersgroepen ontwikkeld. Deze ontwerpen zijn gepresenteerd op de informatiemarkt van 8 juli 2015 in de Baselaer. Daarnaast heeft de klankbordgroep Wonen Breburg en Tiwos van advies voorzien.

Zijn de huizen even groot?
Nee, de woningen zijn niet even groot. Er komen verschillende woningtypes. Er komen geen appartementen.

Hoe wordt de tuin opgeleverd?
De tuin dien je zelf aan te leggen. Dit bespreken we in de bewonersgroepen.

In welk deel van het traject weet je welk (type) woning je krijgt?
De bewonersgroep Tiwos kan in de zomer 2015 haar voorkeuren gaan doorgeven. Voor de woningen van Wonen Breburg is dit nog niet aan de orde.

Hoever gaat de inspraak m.b.t. het uiterlijk van de woningen?
De architecten luisteren naar de wensen en nemen deze zoveel mogelijk mee. Maar zij moeten ook rekening houden met het stedenbouwkundigplan, de buurt erom heen en natuurlijk de kosten. Deze optelsom resulteert uiteindelijk in een woningontwerp.

Hoe energiezuinig/geïsoleerd worden de woningen?
De woningen voldoen minimaal aan het Bouwbesluit van 2015.

Rosmolen

Wat is Rosmolen 1 en 2?‎
Rosmolen 1 is het deel van Tiwos, ten zuiden van de Jacob van Oudenhovenstraat. ‎
Rosmolen 2 is het deel van WonenBreburg, ten noorden van de Jacob van Oudenhovenstraat. ‎

Woningaantallen Rosmolen fase 1 (Tiwos)‎
‎- 10 woningen groot onderhoud Veliusstraat en Valentijnstraat
‎- 21 woningen nieuwbouw koop Van Bleijswijckstraat en Jacob van Oudenhovenstraat‎
‎- 56 woningen nieuwbouw huur‎

Wat worden de huurprijzen?
De prijzen voor de sociale huurwoningen liggen tussen de 576 en 710 euro per maand.

Hoeveel bijeenkomsten met de bewonersgroep zijn er ongeveer?‎
Houd rekening met ongeveer 10 tot 12 bijeenkomsten, elke 4 tot 6 weken gaan we samen aan de ‎slag.‎

‎Wat gebeurt er als er mensen tussentijds afhaken in de bewonersgroep? Is er een reservelijst?‎
Nee, de woningen waar niemand voor kiest vanuit de bewonersgroepen worden aangeboden via Woning in Zicht. Houd de website en de nieuwsbrief van Woning In Zicht in de gaten.

Hoe meten jullie de streepjes-vóór?‎
Dat doen we door samen streepjes te zetten elke keer als u bij een bijeenkomst aanwezig bent.‎

Ik heb interesse in een koopwoning, wat moet ik dan doen?‎
Stuur een mail naar info@rosmolentilburg.nl Dan kunnen we met u persoonlijk overleggen wat de mogelijkheden zijn.

Hoe kan ik op de hoogte blijven?‎
Je kunt dat doen door regelmatig deze website te bekijken en onze Facebookpagina te volgen. Ook kun je je inschrijven voor de nieuwsbrief door een mail te sturen naar info@rosmolentilburg.nl .